องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นายลมัย ธรรมสูตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.092-3835888   


นายนพรัตน์  สุขสำราญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.082-1512448

นายกฤษฏา ถนิมกาญจน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-5803940