องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน อบต.ลำไทรโยง [ 19 ก.ค. 2564 ]10
2 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]51
3 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ [ 7 พ.ค. 2564 ]20
4 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ [ 7 พ.ค. 2564 ]17
5 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 18 พ.ย. 2563 ]11
6 ประกาศรับสมัคร "โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง" [ 31 ก.ค. 2563 ]78
7 แบบตรวจก่ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]80
8 ประกาศ เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 4 ก.พ. 2563 ]11
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง [ 27 ม.ค. 2563 ]99
10 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 6 พ.ย. 2562 ]117
11 แหล่งท่องเที่ยวอบต.ลำไทรโยง ป่าชุมชนดอนโจร [ 9 ส.ค. 2562 ]66
12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ส.ค. 2562 ]316
13 แบบตรวจการเปิดเผยมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]112
14 แบบตรวจการเปิดเผยมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]172
15 ลานกีฬาตำบลลำไทรโยง [ 22 มิ.ย. 2562 ]64
16 ขั้นตอนการดำเนินงานร้องเรียน [ 2 ต.ค. 2561 ]150
17 ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารสวนตำบลและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ [ 1 ต.ค. 2561 ]67
18 ทดสอบประชาสัมพันธ์ [ 4 ม.ค. 2561 ]175