องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 มี.ค. 2566 ]10
2 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 28 พ.ย. 2565 ]14
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) [ 23 พ.ย. 2565 ]11
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร [ 18 พ.ย. 2565 ]13
5 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (LPA) [ 16 พ.ย. 2565 ]24
6 รายงานสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ [ 16 พ.ย. 2565 ]13
7 แหล่งท่องเที่ยวป่าดอนโจร อบต.ลำไทรโยง [ 15 พ.ย. 2565 ]31
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 4 พ.ย. 2565 ]25
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง เรื่อง รายงานรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]26
10 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 22 มิ.ย. 2565 ]58
11 นโยบายไม่รับของข้วญหรือของกำหนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 16 เม.ย. 2565 ]78
12 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 14 เม.ย. 2565 ]70
13 010แผนดำเนินงานประจำปี65 [ 11 เม.ย. 2565 ]97
14 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]77
15 แผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน อบต.ลำไทรโยง [ 19 ก.ค. 2564 ]175
16 รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยตำบลลำไทรโยง ปี 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]74
17 ประกาศผลการลดพลังงาน กันยายน2563-สิงหาคม 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]49
18 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]212
19 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ [ 7 พ.ค. 2564 ]142
20 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ [ 7 พ.ค. 2564 ]177
21 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ลำไทรโยงเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]136
22 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 18 พ.ย. 2563 ]153
23 ประกาศรับสมัคร "โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง" [ 31 ก.ค. 2563 ]227
24 แบบตรวจก่ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]202
25 ประกาศ เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 4 ก.พ. 2563 ]119
26 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง [ 27 ม.ค. 2563 ]241
27 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 6 พ.ย. 2562 ]234
28 แหล่งท่องเที่ยวอบต.ลำไทรโยง ป่าชุมชนดอนโจร [ 9 ส.ค. 2562 ]185
29 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ส.ค. 2562 ]431
30 แบบตรวจการเปิดเผยมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]259
31 แบบตรวจการเปิดเผยมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]281
32 ลานกีฬาตำบลลำไทรโยง [ 22 มิ.ย. 2562 ]174
33 ขั้นตอนการดำเนินงานร้องเรียน [ 2 ต.ค. 2561 ]283
34 ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารสวนตำบลและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ [ 1 ต.ค. 2561 ]212
35 ทดสอบประชาสัมพันธ์ [ 4 ม.ค. 2561 ]283
36 แหล่งท่องเที่ยวป่าดอนโจร [ 30 พ.ย. 542 ]4