องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบตรวจก่ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบตรวจก่ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2563
 
9.2 การบริหารงาน
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ