องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบตรวจการเปิดเผยมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบตรวจการเปิดเผยมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2562
 
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
9.2 การบริหารงาน
9.3 การบริหารงบประมาณ
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    วันที่ลงข่าว
: 25 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ