องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
กองคลัง

     
   นางศิรินันท์  บำรุงธรรม  
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
 งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 นางสาวศรินรัตน์  วิรุญพันธ์  นางสาวศรินรัตน์  วิรุญพันธ์ นางหทัยชนก  คล้ายพิกุล นางภัณฑิรา  วัดจะโปะ
นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี