องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
กองช่าง

     
   นายกรีฑา  เสาวโร  
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานประสานสาธารณูปโภค
งานผังเมือง
 นายณรงค์ฤทธิ์  กรรโณ นายรัชชานนท์ ไวยาประโคน
นายกรีฑา เสาวโร
 นายณรงค์ฤทธิ์  กรรโณ
นายช่างโยธา วิศวกรโยธา

นายช่างโยธา
   
 
  งานสารบรรณ
 
 
 
     
   นายวัชรพงศ์  เวชศาสตร์  
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ