องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2563


กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  "กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2563"  วันที่  15-17 กรกฏาคม  2563   ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมชาติ อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

2020-08-28
2020-08-15
2020-08-12
2020-07-29
2020-07-24
2020-07-20
2020-06-29
2019-08-30
2019-08-19
2019-08-14