องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ด้วยวันที่  12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกแร่ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง จะดำเนินงานโครงการวันแม่ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565

2023-02-01
2023-01-14
2022-12-08
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-23
2022-08-22
2022-08-12
2022-08-05
2022-08-01