องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
 


โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ด้วยวันที่  12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกแร่ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง จะดำเนินงานโครงการวันแม่ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565

2022-11-23
2022-08-22
2022-08-12
2022-08-05
2022-08-01
2021-12-09
2021-08-17
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-01