องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะ  เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางด้วยหลัก 3RS การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน และการจัดเก็บขยะอันตราย

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง

 

2022-11-23
2022-08-22
2022-08-12
2022-08-05
2022-08-01
2021-12-09
2021-08-17
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-01