องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการบริหารจัดการขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะ  เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางด้วยหลัก 3RS การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน และการจัดเก็บขยะอันตราย

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง

 

2023-02-01
2023-01-14
2022-12-08
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-23
2022-08-22
2022-08-12
2022-08-05
2022-08-01