องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ด้วยวันที่  12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกแร่ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง จะดำเนินงานโครงการวันแม่ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565

2024-03-04
2024-03-04
2024-01-29
2024-01-16
2024-01-15
2023-12-11
2023-12-05
2023-10-23
2023-08-11
2023-08-05