องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพือเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 30 มี.ค. 2566 ]49
2 ประกาศผลสอบ ภาค. ก. ภาค. ข. องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง [ 28 มี.ค. 2566 ]48
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสรรและสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 24 มี.ค. 2566 ]43
4 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง [ 22 มี.ค. 2566 ]42
5 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง [ 22 มี.ค. 2566 ]24
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 มี.ค. 2566 ]51
7 ประชาสัมพัธ์ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 15 ก.พ. 2566 ]28
8 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 14 ก.พ. 2566 ]50
9 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและเขตชุมชน 2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]26
10 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 28 พ.ย. 2565 ]58
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) [ 23 พ.ย. 2565 ]59
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร [ 18 พ.ย. 2565 ]56
13 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (LPA) [ 16 พ.ย. 2565 ]60
14 รายงานสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ [ 16 พ.ย. 2565 ]48
15 แหล่งท่องเที่ยวป่าดอนโจร อบต.ลำไทรโยง [ 15 พ.ย. 2565 ]63
16 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 4 พ.ย. 2565 ]67
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง เรื่อง รายงานรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]60
18 ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]30
19 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 23 ส.ค. 2565 ]23
20 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 15 ส.ค. 2565 ]27
21 ลานกีฬาตำบลลำไทรโยง [ 8 ก.ค. 2565 ]33
22 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 22 มิ.ย. 2565 ]98
23 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 22 เม.ย. 2565 ]24
24 นโยบายไม่รับของข้วญหรือของกำหนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 16 เม.ย. 2565 ]109
25 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 14 เม.ย. 2565 ]111
26 010แผนดำเนินงานประจำปี65 [ 11 เม.ย. 2565 ]137
27 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]116
28 แผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน อบต.ลำไทรโยง [ 19 ก.ค. 2564 ]212
29 รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยตำบลลำไทรโยง ปี 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]113
30 ประกาศผลการลดพลังงาน กันยายน2563-สิงหาคม 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]83
31 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]253
32 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ [ 7 พ.ค. 2564 ]182
33 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ [ 7 พ.ค. 2564 ]219
34 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ลำไทรโยงเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]169
35 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 18 พ.ย. 2563 ]187
36 ประกาศรับสมัคร "โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง" [ 31 ก.ค. 2563 ]276
37 แบบตรวจก่ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]244
38 ประกาศ เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 4 ก.พ. 2563 ]156
39 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง [ 27 ม.ค. 2563 ]282
40 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 6 พ.ย. 2562 ]274
 
หน้า 1|2