องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

  การประชุมรับฟังความคิดเห็น ประจำปี 2563[วันที่ 2020-07-23][ผู้อ่าน 177]
 
  โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง...[วันที่ 2020-07-20][ผู้อ่าน 344]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563[วันที่ 2020-06-29][ผู้อ่าน 281]
 
  ขุดลอกสระหนองเตียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[วันที่ 2020-06-16][ผู้อ่าน 176]
 
  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริ...[วันที่ 2020-06-09][ผู้อ่าน 218]
 
  โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี...[วันที่ 2020-03-03][ผู้อ่าน 139]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ประจำปีงบปร...[วันที่ 2020-02-21][ผู้อ่าน 185]
 
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันว...[วันที่ 2019-12-05][ผู้อ่าน 180]
 
  โครงการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลำไทรโยง ประจำปี ...[วันที่ 2019-08-30][ผู้อ่าน 225]
 
  โครงการประเมินสุขภาพพื้นฐานเชิงรุกในกลุ่มประชาชนทำ...[วันที่ 2019-08-19][ผู้อ่าน 425]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพตำบลลำไทร...[วันที่ 2019-08-14][ผู้อ่าน 592]
 
  โครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลลำไทรโยง (อปต) ประ...[วันที่ 2019-08-09][ผู้อ่าน 339]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12